De eerste sympathisanten

De onderstaande ondernemers en organisaties steunen onze stichting:  

Notariaat Kuhlmann Groningen