De vrijwilligers

Werkloze vrijwilligers:

We werken uitsluitend met niet betaalde vrijwilligers die gediplomeerd zijn. Dit kunnen schoolverlaters zijn met een diploma en stage- ervaring. Ook zijn ontslagen welzijnswerkers van harte welkom. Het werven van deze vrijwilligers gaat lokaal. In overleg met lokale organisaties en gemeente.  

Vrijwilligers met beschikbare tijd :

Dit zijn vrijwilligers die onbetaald ondersteuning bieden afhankelijk van de ervaring die zij hebben. Dit kan een timmerman zijn maar ook iemand die met een cliënt een theater bezoekt. De achtergrond van de vrijwilligers is afhankelijk van de hulpvraag van de cliënten. Alle vrijwilligers ondertekenen een verklaring van integriteit.  

Bestuursleden:

Ook de bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding. Dit past niet bij de doelstelling van de stichting.

Activiteitencommissie:

Er is een groep van vrijwilligers die acties gaan organiseren om geld voor de stichting in te zamelen.