Senas zorg

Bij de oprichting van de stichting is ervoor gekozen om samen te werken met één thuiszorgorganisatie. Dit is Senas- zorg. Zij voldoen aan de door ons gestelde criteria:

 

 

  • Een kleinschalige thuiszorgorganisatie die lokaal werkt;
  • Een organisatie met korte communicatielijnen en cliëntgericht ;
  • Een thuiszorgorganisatie die ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus neemt en niet alleen financiën als kernwaarde heeft;
  • Een laagdrempelige organisatie waar de bestuurders dicht bij de uitvoering staan;
  • Een innoverende en inspirerende organisatie die open staat voor nieuwe ideeën en ook de cliënten zeggenschap geeft binnen de organisatie;
  • Een organisatie die onze stichting niet als een bedreiging ziet maar als een aanvulling;
  • Een organisatie waar keuzevrijheid van de cliënt van belangrijk waarde is;
  • De cliënt staat totaal centraal omdat het streven “levensgeluk” is dat verder gaat dan het werken aan verpleegproblemen;
  • Er wordt door Senas- zorg naar mogelijkheden van mensen gekeken en niet alleen naar de beperkingen.

 

 

De stichting heeft in overleg met de notaris een aantal criteria opgesteld omdat we als bestuur goed willen starten. De kans bestaat dat bij teveel thuiszorgorganisaties en grootschalige organisaties de haalbaarheid van de doelstellingen niet wordt behaald.

Nadrukkelijk maken wij als stichting geen reclame voor een commerciële organisatie zoals beschreven staat in het reglement van een stichting. Maar we kiezen op dit moment bewust de eerste 2 jaar voor één organisatie waar onze doelgroep ook aanwezig zal zijn.