Stichting "voor wat hoort wat, exclusief voor u

Een aantal burgers hebben het initiatief genomen om iets te doen voor mensen die zorg krijgen maar niet de middelen hebben om aanvullende diensten in te kopen. De overheid gaat ervan uit dat familie, vrienden en buren te hulp schieten. Maar stel nu dat iemand die mensen niet heeft en onvoldoende vermogen/ inkomen?

Kunnen we deze mensen dan aan hun lot overlaten? Wij denken van niet. Daarom zijn we in 2015 een burgerinitiatief gestart om voor deze mensen iets te gaan organiseren. Vanuit de stichting zelf met een aantal vrijwilligers en in samenwerking met andere organisaties.

Maar wat is nu het verschil met deze andere organisaties?

De belangrijkste overeenkomst is dat we net als een Humanitas of hulpdienst voor ouderen onze diensten vrijwillig aanbieden. Een verschil kan zijn dat we niet vanuit een bepaalde identiteit werken. Onze vrijwilligers zijn er voor iedereen. Waar we het grote verschil willen maken is dat we nauw samenwerken met een wijkverpleegkundige. We willen aansluiten bij een thuiszorgorganisatie die met een klein team, kleinschalig en vanuit een menselijke maat zorg biedt. Daar waar een cliënt niet een nummer of een code is maar een mens. Een mens die met wat extra kosteloze ondersteuning kan zijn wie hij of zij wil zijn. Het is al moeilijk genoeg om geconfronteerd te worden met de gebreken van ouderdom en lichamelijke/ psychische gebreken. Dan is het belangrijk dat er een burgerinitiatief is die aansluit bij de thuiszorg die wordt geboden. Dus niet alles zelf bedenkt of zelf wil doen, maar ook kijkt naar professionele zorg die al wordt gegeven.