Wat doen wij?

Als eerste nemen wij een verzoek om ondersteuning in behandeling. We nemen contact op met de verwijzer als die er is. We gaan altijd op huisbezoek en proberen de hulpvraag duidelijk te krijgen en de redenen waarom er geen alternatief bestaat.   Daarna kijken we of er aantoonbaar bewijs is dat mensen geconfronteerd worden met financiële armoede in combinatie met een lichamelijke/ psychische beperking. Als dat het geval is dan onderzoeken we wat mensen zelf nog kunnen en dan maken we een ondersteuningsplan. Daar staat exact in wat wij moeten uitvoeren en wat mensen zelf, of de naasten doen. In veel gevallen zal het gaan om het tijdelijk overnemen van taken, soms blijvend.

We werken met eigen vrijwilligers en vrijwilligers vanuit andere organisatie. Zo kan een administratieve ondersteuning door een vrijwilliger van Humanitas worden gedaan. Of een onderhoudsklus door stichting Present. Deze vrijwilligers werken in nauw overleg met de cliënt en de thuiszorgorganisatie. Daarom stellen we als stichting als voorwaarde dat de thuiszorgorganisatie één vaste contactpersoon heeft.  Uitgangspunt is dat we als vrijwillige burgers komen en niet vanuit een formele organisatie. Het zal niet te zien zijn dat men namens de stichting het werk uitvoert.   

Een belangrijk uitgangspunt is dat we niet alleen werken maar samen met andere organisaties krachten willen bundelen. Ieder op een eigen aandachtsgebied maar samen de kwetsbare mens die hulp nodig heeft maar deze niet kan organiseren, te helpen. Iets betekenen voor de medeburger die het op dat moment moeilijk heeft. We hebben samenwerkingsafspraken gemaakt met: 

Coevorden

Hardenberg

Emmen

Borger-Odoorn