Wie zijn wij?

Dit betreft een burgerinitiatief. Van hulpverleners en vrijwilligers die huisbezoeken doen kwam naar voren dat de thuiszorg en huishoudelijke zorg soms niet voldoende is. Indicaties worden aan specifieke taken gekoppeld en alles wat buiten de indicatie valt moet iemand zelf organiseren. Een wijkverpleegkundige kijkt naar de aanwezige mantelzorg en het sociale netwerk. Maar dat is niet altijd aanwezig. Steeds meer ouderen staan er alleen voor. “Nog alleen:”  dat is ons motto. Daarom zijn we een stichting gestart om daadwerkelijk gestalte te geven aan een participatiesamenleving. Daar waar mensen de zorg om hen heen niet kunnen organiseren vullen wij dit aan. Mensen krijgen minder persoonsgebonden budget en dan blijken er geen bekenden te zijn die iets vrijwillig willen doen. Dat is juist de bedoeling van een participatie samenleving. Een samenleving die niet overal een medisch probleem van maakt en deskundigen inschakelt. Maar een samenleving waar men zorg voor elkaar heeft als dat niet door een deskundige hoeft te gebeuren. We gaan aanvullende diensten leveren voor mensen die aantoonbaar geen financiële bijdrage kunnen leveren. Als dat wel het geval is dan verwijzen we door naar een instantie die betaalde diensten kan leveren. De stichting heeft dus geen inkomsten uit verleende diensten maar alleen vanuit donaties en giften. Giften van particulieren, ondernemers, fondsen en inzamelacties. In overleg met de notaris hebben we gekozen voor een stichting als rechtsvorm. De initiatiefnemers vormen een bestuur:

Mevr. AL. Wilting 

Mevr. M. Lucassen

Dhr. F.A.C. de Raden